បងស្រណោះខែភ្ជុំ | ព្រាប សុវត្ថិ [ MUSIC VIDEO ]

បងស្រណោះខែភ្ជុំ ស្រណោះស្នេហាពួកយើងធ្លាប់តែជួបជុំ មិនគួរណាម៉ុមអូនភ្លេចសន្យា @Preap Sovath / ព្រាប សុវត្ថិ Playlist: https://bit.ly/2Zy6s71 @Galaxy Navatra all song playlist: https://bit.ly/3cy91LM | #GalaxyNavatra | #ព្រាបសុវត្ថិ | #បងស្រណោះខែភ្ជុំ | [អបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ] និពន្ធMelody និងទំនុកច្រៀង៖ យ៉ង់ ចន្ទនីតា និពន្ធបទភ្លេង៖ សាក់…

0 Comments