បងស្រណោះខែភ្ជុំ | ព្រាប សុវត្ថិ [ MUSIC VIDEO ]

  • Post category:Songs
  • Post comments:0 Commentsបងស្រណោះខែភ្ជុំ ស្រណោះស្នេហាពួកយើងធ្លាប់តែជួបជុំ មិនគួរណាម៉ុមអូនភ្លេចសន្យា
@Preap Sovath / ព្រាប សុវត្ថិ Playlist: https://bit.ly/2Zy6s71
@Galaxy Navatra all song playlist: https://bit.ly/3cy91LM
| #GalaxyNavatra | #ព្រាបសុវត្ថិ | #បងស្រណោះខែភ្ជុំ |

[អបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ]
និពន្ធMelody និងទំនុកច្រៀង៖ យ៉ង់ ចន្ទនីតា
និពន្ធបទភ្លេង៖ សាក់ ធារិទ្ធ
ដឹកនាំសម្តែង៖ Jeudy
រៀបចំការផលិត៖ រាជ ម៉ានុត
AD & Line Producer: ឈន ពិសិដ្ឋ
ដឹកនាំថត៖ សុខ ដាន់ & ភួង សុខភារិន
Focus Pullers: ង៉ូវ បូរិទ្ធ
ជំនួយការថត៖ ង៉ូវ បូរិទ្ធ & ឃ្លោក ចំរ៉ុង
កាត់ត៖ Zack
កែពណ៌៖ M-FREE
ប្រធានបច្ចេកទេសភ្លើង៖ ថា ឃា
ជំនួយការផ្នែកភ្លើង៖ ប៉ុន ចាន់ណារ៉ា & យិន ណែម
ដេគ័រ៖ ចេង ធារៈ-សុវណ្ណ ឧត្តម & ឃួន សុខលាង
ក្រុមភ្លើង៖ Sok Dy Team
ទីតាំង & Production: Mr.Bee
Make Up: KINO TEAM

▸|00:00:00| អត្ថបទចម្រៀង៖ បងស្រណោះខែភ្ជុំ ច្រៀងដោយ៖ ព្រាប សុវត្ថិ
▸|00:00:17|I.អូ អូ…. នាងអ្ហើយនាង បងស្រណោះខែភ្ជុំអើយ មុមអ្ហើយបងស្រណោះខែភ្ជុំ
▸|00:00:40|បងលួចដេកយំអើយ ដេកយំព្រោះនឹកសង្សារ
▸|00:00:46|ឆ្នាំនេះបាត់សូន្យអើយ តើអូននាងនៅឯណា? បងដេកឱបឆ្មា ទឹកនេត្រាហូរជោគខ្នើយ
▸|00:00:58|II.បងស្រណោះទៀបភ្លឺអើយ មុមអ្ហើយបងស្រណោះទៀបភ្លឺ ខ្យល់បក់វ៉ឺៗ ឮមាន់រងាវខ្វើយៗ
▸|00:01:06|ឮទំនួញប្រែតអើយ លោកសូត្របរាឆ្លងឆ្លើយ សង្សារបងអ្ហើយ ត្រាណត្រើយអូននៅទីណា?
▸|00:01:22|III.បងស្រណោះខែភ្ជុំអើយ មុមអ្ហើយបងស្រណោះខែភ្ជុំ ធ្លាក់ថ្លើមចង់យំ អូនលួចក្បត់ចិត្តសង្សារ
▸|00:01:34|ទៅមានគូថ្មីអើយ គេកូនសេដ្ឋីឧកញ៉ា ចោលប្រុសរៀមរា ត្រឹមជាកូនអាចារ្យវត្ត
[ ច្រៀងឡើងវិញ / Repeat ]
▸|00:01:47|I.អូ អូ…. នាងអ្ហើយនាង បងស្រណោះខែភ្ជុំអើយ មុមអ្ហើយបងស្រណោះខែភ្ជុំ
▸|00:02:37|បងលួចដេកយំអើយ ដេកយំព្រោះនឹកសង្សារ
▸|00:02:43|ឆ្នាំនេះបាត់សូន្យអើយ តើអូននាងនៅឯណា? បងដេកឱបឆ្មា ទឹកនេត្រាហូរជោគខ្នើយ
▸|00:02:55|II.បងស្រណោះទៀបភ្លឺអើយ មុមអ្ហើយបងស្រណោះទៀបភ្លឺ ខ្យល់បក់វ៉ឺៗ ឮមាន់រងាវខ្វើយៗ
▸|00:03:03|ឮទំនួញប្រែតអើយ លោកសូត្របរាឆ្លងឆ្លើយ សង្សារបងអ្ហើយ ត្រាណត្រើយអូននៅទីណា?
▸|00:03:19|III.បងស្រណោះខែភ្ជុំអើយ មុមអ្ហើយបងស្រណោះខែភ្ជុំ ធ្លាក់ថ្លើមចង់យំ អូនលួចក្បត់ចិត្តសង្សារ
▸|00:03:31|ទៅមានគូថ្មីអើយ គេកូនសេដ្ឋីឧកញ៉ា ចោលប្រុសរៀមរា ត្រឹមជាកូនអាចារ្យវត្ត អូ អូ…

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Ringtones នៅលើSmart តែមួយគត់:
🎼Smart: *855*150675# 📞

Copyright © GALAXY NAVATRA GROUP CO., LTD.
Links: https://linktr.ee/galaxynavatra
E-mail: contact@navatra.com
Join GalaxyNavatra Membership: https://youtube.com/channel/UCEaMuBR8t791xJCKqMA-R4A/join
Like, Follow, Shares & SubScribe : https://youtube.com/c/GalaxyNavatra?sub_confirmation=1
#បងសរណខភជ #ពរប #សវតថ #MUSIC #VIDEO
Galaxy Navatra

Leave a Reply